BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses

ДОБРЕ ДОШЛИ!

„БГ ХАУС“ е производител на сглобяеми къщи по индивидуален проект, който предлага на своите Клиенти персонално отношение и съвети преди и по време на строителството, високо-квалифицирани специалисти и продукти, които отговарят на идеята за качествено и устойчиво строителство, в съответствие европейските норми.

Ние предлагаме:    

 • изпълнение на сглобяеми къщи и сгради по индивидуален проект, съобразени с персоналните изисквания на Клиентите;
 • професионално отношение и съвети при избора на материали за строителството;
 • проучване и консултация за доброто изолириане на Вашата сглобяема къща /сграда;
 • качествен контрол по време на производството и професионален монтаж на строителния обект;
 • отговорност и лична отдаденост на ръководството на фирмата през целия процес на строителството;
 • строителство на сглобяеми сгради, които отговарят на изискванията за Енерго-ефективност;
 • възможност да се строи както в България, така и в други страни от Европейския съюз;

Ако това Ви звучи интересно, не се колебайте да се свържете с нас.

 

„БГ ХАУС“ ЕООД не строи типови проекти, защото вярваме че Вашия дом трябва да бъде толкова уникален, колкото сте и Вие!

Съобщение

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0523-C01 “Осигуряване на конкурентни предимства на „БГ ХАУС“ ЕООД, за подобряване на производствения и експортен капацитет и повишаване на ресурсната ефикасност и ефeктивност, посредством внедряване на ново високоефективно оборудване”  е одобрена и публикувана документация за участие в процедура с публична покана с предмет:

Доставка на дълготрайни материални активи по проект BG16RFOP002-2.001-0523-C01. Процедурата има четири обособени позиции, включително: Обособена позиция 1: Автоматичен многолистов циркуляр - 1 бр., Обособена позиция 2: Двуглав циркуляр с автоматично позициониране на размер и ъгъл на рязане - 1 бр., Обособена позиция 3: Кран мостов - 1 бр., Обособена позиция 4: Повдигаща маса за сглобяване на дървени конструкции - 1 бр.

Поканата и цялата документация по процедурата се предоставя на всеки заявил интерес кандидат или чрез предоставянето му на ръка, или чрез изпращане по електронна поща, или чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е платило на бенефициента стойността на пощенските разходи, или чрез изпращане по факс.

Краен срок за подаване на оферти: до 30.05.2017 г.

Прикачени документи:

 • Решение за откриване на процедура
 • Публична покана
 • Изисквания към офертите
 • Проект на договор
 • Технически спецификации

 

 

Нашите предимства

 • Строим къщи, индустриални сгради. Изпълняваме разширения и реновиране на съществуващи сгради;
 • С нас, Вие можете да построите Пасивна къща или Ниско-енергийна сграда, и да бъдете сигурни в правилното и качествено изпълнение на строежа, с главна цел въздухонепроницаемост на сградната обвивка;
 • Имаме опит в страни като: Франция, Германия, Австрия, Кипър, Гърция и разбира се България;
 • Строим, използвайки високо-качествени материали, работим с цел да спестим енергия в бъдеще. Знаем, че може да ни имате доверие и да ни позволите да построим бъдещия ви Дом;