BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses
BG Houses - Prefabricated houses

Ниско-енергийни къщи/сгради

Енерго ефективна къща е сграда, която използва по-малко енергия от типичните сгради. Оптимизацията на енерго потреблението не е новост, но е нещо за което се говори все повече и повече. Днес, съществуват пет основни категории енерго ефективни сгради:

  • ниско енергийни сгради;
  • пасивни сгради;
  • нулево-енергийни сгради;
  • автономни сгради (сгради, които нямат сметки за отопление)
  • позитивно-енергийни сгради;

Глобална дефиниция за ниско-енергийните сгради няма. Всяка страна е създала свои собствени стандарти. Най-общо, ниско-енергийната сграда потребява наполовина по-малко енергия от стандартните сгради или от 20 kWh/m² на година до 50 kWh/m² на година. Ниско-енергийните сгради се отличават със супер изолация, енергийно ефективни прозорци, ниски нива на инфилтрация на въздух и вентилация с рекуператор.

Ниско-енергийна сглобяема къща, построена от БГ ХАУС

През 2012 БГ ХАУС построи сглобяема ниско-енергийна къща във Франция, в близост до Лион, в съответствие с местните норми за енерго ефективност (RT2012). За повече информация вижте Галерия къщи > Къщи във Франция.